Το Kαταφύγιο Ζώων του Δήμου Ηρακλείου

Το Kαταφύγιο Ζώων του Δήμου Ηρακλείου λειτουργεί από το 2004 στην περιοχή Φοινικιά του Δήμου Ηρακλείου. Το προσωπικό που εργάζεται σε αυτό αποτελείται από 5 άτομα κυνοκόμους οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την περισυλλογή και μεταφορά των αδέσποτων ζώων από περιοχές του Δήμου Ηρακλείου στο χώρο του κυνοκομείου, για την καταγραφή των ζώων στα αρχεία του κυνοκομείου, για την καθημερινή σίτιση των ζώων και την συνεχή καθαριότητα του χώρου, και από έναν κτηνίατρο ο οποίος είναι υπεύθυνος για την υποβολή των ζώων σε κτηνιατρική εξέταση, για τη στείρωση, τον εμβολιασμό και την αποπαρασίτωση των ζώων.

Οι σκύλοι που περισυλλέγονται καθημερινά από περιοχές που ανήκουν αποκλειστικά στα διοικητικά όρια του Δήμου Ηρακλείου οδηγούνται στο χώρο του κυνοκομείου όπου υποβάλλονται σε κτηνιατρική εξέταση και καταγράφονται στα ειδικά αρχεία που τηρούνται από το προσωπικό. Εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι υγιή και δεν είναι φορείς ασθενειών μεταδιδόμενων στον άνθρωπο ή σε άλλα ζώα, υπόκεινται σε στείρωση, εμβολιασμό και αποπαρασίτωση. Έπειτα παραμένουν στο χώρο του κυνοκομείου μέχρι να αναλάβει κάποιος την υιοθεσία τους. Σκύλοι που διαπιστώνεται από τη σήμανση τους (μικροτσίπ) ότι έχουν ιδιοκτήτη, επιστρέφονται σε αυτόν (με κίνδυνο όμως να πληρώσει ο ιδιοκτήτης πρόστιμο για εγκατάλειψη ζώου στην περίπτωση που δεν έχει δηλώσει έγκαιρα την απώλεια του). Λόγω των περιορισμένων θέσεων περίθαλψης που υπάρχουν στο κυνοκομείο και σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο νόμος, στην περίπτωση που περάσει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και δεν έχει βρεθεί λύση για την υιοθεσία κάποιου σκύλου και εφόσον κριθεί από τον κτηνίατρο υγιής, τότε ο σκύλος επαναφέρεται στο φυσικό του περιβάλλον με απόφαση της αρμόδιας δημοτικής αρχής, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ηρακλείου και κατά προτίμηση στην περιοχή από όπου περισυνελέγη.

Τα ζώα που απελευθερώνονται στο φυσικό τους περιβάλλον αλλά και τα ζώα που δίνονται για υιοθεσία έπειτα από τις διαδικασίες στείρωσης και εμβολιασμού φέρουν στο εσωτερικό του πτερυγίου του αριστερού τους αφτιού ένα τατουάζ με μορφή Ε το οποίο δηλώνει την παραμονή τους στο χώρο του κυνοκομείου.

Σκύλοι που περισυλλέγονται και διαπιστώνεται έπειτα από κτηνιατρική εξέταση ότι είναι επικίνδυνοι είτε γιατί φέρουν μεταδιδόμενη προς τον άνθρωπο νόσο είτε γιατί εμφανίζονται επιθετικοί προς τον άνθρωπο και προς άλλα ζώα, αλλά και σκύλοι οι οποίοι δεν μπορούν να αυτοσυντηρηθούν λόγω γήρατος ή αναπηρίας, υποβάλλονται σε ευθανασία. Η διαδικασία που ακολουθείται στην περίπτωση ευθανασίας είναι η εξής: ο κτηνίατρος αφού διαπιστώσει την ύπαρξη μεταδιδόμενης νόσου στέλνει δείγματα αίματος σε αναγνωρισμένο μικροβιολογικό εργαστήριο το οποίο θα επιβεβαιώσει την ύπαρξη της νόσου. Έπειτα συντάσσει επιστολή προς τον αρμόδιο αντιδήμαρχο όπου αναλύοντας το περιστατικό ζητάει τη σύγκλιση αρμόδιας τριμελούς επιτροπής που θα αποφασίσει για τον αν ο κτηνίατρος θα προβεί τελικά στην ευθανασία του ζώου ή όχι. Ανάλογες επιστολές συντάσσονται και σε περιπτώσεις αναπηρίας, γήρατος ή επιθετικότητας.

Βάση του νόμου 3170 (ΦΕΚ 191/Α/29.7.2003) το προσωπικό του κυνοκομείου έχει το δικαίωμα περισυλλογής όλων των σκύλων που περιφέρονται μέσα στα διοικητικά όρια του Δήμου Ηρακλείου, έξω από το χώρο κατοικίας τους και μακριά από τον ιδιοκτήτη τους. Εάν διαπιστωθεί ότι ο σκύλος που περισυνελέγη φέρει ειδική σήμανση (μικροτσίπ) τότε επιστρέφεται στον ιδιοκτήτη του, διαφορετικά παραμένει στο χώρο του κυνοκομείου για να υποβληθεί στις απαραίτητες κτηνιατρικές εξετάσεις, σε στείρωση, αποπαρασίτωση και εμβολιασμό και δίνεται για υιοθεσία έπειτα από την συμπλήρωση σχετικής υπεύθυνης δήλωσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τα 3.000 αδέσποτα ζώα τα οποία έχουν περίπου υπολογιστεί ότι υπάρχουν στο δήμο Ηρακλείου, από αυτά μόνο το ένα τέταρτο είναι πραγματικά αδέσποτα ενώ το υπόλοιπο ποσοστό αποτελείται από τα σκυλιά εκείνα τα οποία αφήνονται καθημερινά από τους ιδιοκτήτες τους να κάνουν τον περίπατο τους χωρίς επίβλεψη. Είναι πολλές οι καταγγελίες που αναφέρονται σε μεγάλο αριθμό αδέσποτων σε συγκεκριμένες περιοχές εντός της πόλης του Ηρακλείου. Όταν όμως το προσωπικό του κυνοκομείου φτάνει σε αυτές τις περιοχές ανακαλύπτει ότι πρόκειται για δεσποζόμενα ζώα τα οποία δεν φέρουν την ειδική σήμανση (μικροτσίπ) και περιφέρονται χωρίς την επίβλεψη του ιδιοκτήτη τους.

Πιο συγκεκριμένα ο νόμος αναφέρει ότι: «Αδέσποτο ζώο συντροφιάς είναι κάθε ζώο συντροφιάς το οποίο είτε δεν έχει κατοικία είτε βρίσκεται έξω από τα όρια της κατοικίας του ιδιοκτήτη του ή του συνοδού του και δεν τελεί υπό την άμεση επίβλεψη ή τον έλεγχο ιδιοκτήτη ή συνοδού». Επίσης: «Δεν επιτρέπεται ο περίπατος σκύλων χωρίς συνοδό. Ο ιδιοκτήτης σκύλου οφείλει να παίρνει τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να μην εξέρχεται ελεύθερα ο σκύλος του από το χώρο της ιδιοκτησίας του και εισέρχεται σε χώρους άλλων ιδιοκτητών ή σε κοινόχρηστους χώρους. Για την αποφυγή ατυχημάτων ο ιδιοκτήτης ή ο συνοδός του σκύλου υποχρεούται κατά τη διάρκεια του περιπάτου να κρατάει το σκύλο του δεμένο και να βρίσκεται σε μικρή απόσταση από αυτόν».

Η υιοθεσία των σκύλων από το χώρο του κυνοκομείου επιτρέπεται σε όποιον το επιθυμεί (ακόμα και σε κατοίκους εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ηρακλείου) και γίνεται με την υπογραφή υπεύθυνης δήλωσης στην οποία αναφέρεται ότι ο νέος ιδιοκτήτης υποχρεούται να μεριμνήσει για τη σήμανση και την καταγραφή του σκύλου στον αρμόδιο φορέα (ζητήστε από το κτηνίατρο σας πληροφορίες σχετικά με την ειδική σήμανση –μικροτσίπ). Βάση το νόμο 3170 δεν επιτρέπεται η υιοθεσία των σκύλων από άτομα ηλικίας μικρότερης των δεκαέξι ετών, χωρίς την έγγραφη συναίνεση των προσώπων που ασκούν τη γονική μέριμνα.

Εν αναμονή της λειτουργίας των καινούριων εγκαταστάσεων, το κυνοκομείο του Δήμου Ηρακλείου λειτουργεί σήμερα με δυνατότητα φιλοξενίας 20 ζώων. Λόγω του περιορισμένου χώρου και του αυξημένου αριθμού σκύλων που περιμένουν να φιλοξενηθούν στο χώρο, το κυνοκομείο αδυνατεί να κρατήσει ζώα για περισσότερες από 3 εβδομάδες. Για τον ίδιο λόγο το προσωπικό του κυνοκομείου αδυνατεί να αναλάβει κουτάβια ηλικίας κάτω των 6 μηνών τα οποία δεν μπορούν ακόμα να στειρωθούν. Αυτό επειδή τα κουτάβια πρέπει να παραμείνουν σε καραντίνα για μεγάλο χρονικό διάστημα προκειμένου να ολοκληρωθεί το εμβολιακό τους πρόγραμμα ούτως ώστε να μην υπάρχει ο φόβος μετάδοσης ασθενειών στα υπόλοιπα σκυλιά που φιλοξενούνται στο χώρο.

Οι κάτοικοι του Δήμου Ηρακλείου μπορούν να απευθύνονται στο κυνοκομείο για να δηλώσουν την ύπαρξη αδέσποτων ή τραυματισμένων σκυλιών στην περιοχή τους αλλά και για να δηλώσουν την επιθυμία τους για την υιοθεσία κάποιου από τα σκυλιά που φιλοξενούνται στο χώρο.

Θα μπορούσε κάποιος να κατανοήσει ότι το έργο και η προσωπική εργασία των 6 ατόμων που εργάζονται στο κυνοκομείο δεν αρκεί για να λυθεί το αιώνιο πρόβλημα των αδέσποτων. Ακόμα και η βοήθεια που παρέχεται από τα ζωοφιλικά σωματεία και από τον κτηνιατρικό σύλλογο δεν αρκεί εάν στην προσπάθεια αυτή δεν συμμετέχουν και όλοι οι ιδιοκτήτες σκύλων.

Οφείλει ο κάθε ιδιοκτήτης σκύλου να μεριμνά για τη σήμανση και την ευζωία του σκύλου και για την μη εγκατάλειψη του. Οφείλει να μην αφήνει το ζώο του να περιπλανιέται έξω από το χώρο κατοικίας του χωρίς την άμεση επίβλεψη του. Οι κάτοχοι θηλυκών σκύλων οφείλουν να μην επιδιώκουν ή διευκολύνουν την αναπαραγωγή τους και να μεριμνούν για τη στείρωση τους. Οφείλει ο κάθε πολίτης που επιθυμεί να υιοθετήσει κάποιο σκύλο να το κάνει συνειδητά, να ενημερώνεται  για τις υποχρεώσεις του απέναντι στο ζώο και για τα έξοδα που απαιτούνται για τη συντήρηση του και την ιατρική περίθαλψη του.

Επικοινωνία:

6974997552, 6974997554 και 2810399209.

Υπεύθυνη Κτηνίατρος: Μαρκάκη Δανάη

Πρόεδρος Επιτροπής: Μανόλης Αλεξάκης

 

πηγή: heraklion.gr

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s